Lý Thành Cơ và ba trải nghiệm “dạy - học" đặc biệt

2 tháng trước

“Không hiểu thế nào mà cái nghiệp dạy nó dính vào mình luôn".

“Mỗi khán giả sẽ tự định vị “thương hiệu” Vũ Thanh Vân"

2 tháng trước

“Vân tạo dấu ấn cá nhân, tạo cái tôi âm nhạc khác biệt. Nhưng những khán giả công tâm sẽ định vị được Vân.”

Top
og logo